top of page

Ymchwiliad i'r Broses Heddwch Eingl Wyddelig

Un diwrnod yn ystod gwanwyn 1994 gadewais y gwaith yn gynnar o'r Sefydliad Dadansoddi Gweithredol Amddiffyn, West Byfleet. Wrth i mi yrru allan, byth i ddychwelyd, heibio'r holl bersonél diogelwch, gynnau, cŵn, weiren bigog a chamerâu roedd We Wait and We Wonder gan Phil Collins yn chwarae o BBC Radio 1 ar fy radio car. Roedd y gân yn ymddangos yn gyfarwyddyd ar gyfer fy ngham gweithredu: i fynd i mewn i'r broses heddwch. Flynyddoedd lawer yn ddiweddarach dywedodd ffrindiau Gwyddelig wrthyf mai'r esboniad am fy ymddygiad (ar ôl clywed y gân hon) oedd fy mod wedi cael "yr alwad" sef yr hyn yr wyf yn ei gasglu sy'n dod â'r Gwyddelod yn ôl i ynys Iwerddon. Nid oeddwn wedi darganfod eto bod fy DNA yn nodi fy mod yn 31% Gwyddelig / Albanaidd heb unrhyw berthnasau gwaed diweddar yn yr Alban. Mae'r is-adrannau yma'n darparu crynodeb artistig gobeithio o ble rydw i wedi cyrraedd yn 2019. Pam? Wel efallai oherwydd bod y safon ganlynol o Ganllaw Sgitsoffrenia NICE yn dweud hyn:

Dylai nodau therapïau celfyddydol gynnwys: Galluogi pobl â sgitsoffrenia i brofi eu hunain yn wahanol a datblygu ffyrdd newydd o gysylltu ag eraill.

Neu i'r gwrthwyneb er mwyn galluogi pobl â "sgitsoffrenia" i brofi eu hunain yn wahanol ac i ddatblygu ffyrdd newydd o gysylltu ag eraill, defnyddiwch therapïau celfyddydol. Rhoddwyd cost anabledd iechyd meddwl y DU ar £ 110 biliwn yn 2013 ac nid yw hyn wrth gwrs yn cynnwys Iwerddon nac unrhyw wledydd eraill y canfuwyd eu DNA www.ancestry.co.uk yn fy un i (gweler y llun):  60% Saesneg / gogledd orllewin Ewrop, 31% Gwyddelig / Albanaidd, 7% Norwyeg, 2% Sweden, gyda rhywbeth yn digwydd yng ngogledd orllewin!

Cross community peace process work
Cross community peace process work

Song for Ireland, cân Saesneg a ysgrifennwyd gan Phil a June Colclough

Clive Hathaway Travis DNA map with AncestryDNA.co.uk
bottom of page