top of page

Cyflwyniad (ysgrifennwyd Rhagfyr 2004)


Mae wedi bod yn ddeng mlynedd anodd (tanddatganiad bach) i mi. Datblygais "sgitsoffrenia paranoiaidd" ym 1994 ac rwyf wedi cael fy adran ryw 8 gwaith mewn 10 mlynedd. Ond mae'n ymddangos fy mod i wedi dod ar ben y peth. I ddarganfod mwy, edrychwch ar y Postface i'm llyfr trwy glicio ar y ddewislen "Extracts Book" o dan "My Book". Roeddwn bob amser wedi rhoi’r gorau i gymryd eu meddyginiaeth gan obeithio y byddwn yn aros yn dda gan fod y sgîl-effeithiau mor annymunol. Roedd yn hawdd gweld pam roedd pobl yn parhau i gyflawni hunanladdiad o'm cwmpas. Ar adegau doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd y peth dewr i'w wneud: cyflawni hunanladdiad neu barhau. 2004 oedd y flwyddyn gyntaf na chefais fy arestio ynddo ers 1998, 12 mis cyfan ar ddechrau hynny  Fe wnes i fanteisio ar y gofal a oedd ar gael a phawb roeddwn i'n eu hadnabod gyda'r llwyddiant yn y pen draw. Mae fy CPN yn fy enwebu ar gyfer gwobr gan Lilly, gwneuthurwr Olanzapine, yr wyf yn digwydd bod yn ei gymryd. Mae'r wobr ar gyfer curo sgitsoffrenia ac ailsefydlu fy hun *. Nid oes neb yn fy nheulu mawr ac eang erioed wedi cael sgitsoffrenia os gellir ei etifeddu ond  roedd fy Nhad yn seliag ac felly, mae'n debyg, efallai fy mod i wedi etifeddu gwarediad cryfach i ddatblygu cyflwr o'r fath.  Dywedodd un seiciatrydd wrthyf y gallai fy chwyn ysmygu o'r Pygmies yn Mt Hoyo, Eastern Zaire ar fy mhen-blwydd ym 1984 fod wedi ei achosi ond os felly pam y cymerodd ddegawd i ddod i'r amlwg? I raddau helaeth ee 3/4 + rwy'n beio fy meddyg teulu am botio apwyntiad gweinyddol syml yn union cyn i'r broblem amlygu ei hun.


*Enillais! Enillais Wobr Lilly Moving Life Forward 2005

Clive Hathaway Travis enjoying a beer in University of Surrey Student Union c 1988

Rwy'n gweithio'n galed yn astudio ar gyfer fy PhD ddiwedd yr 1980au. Wedi yfed llawer o alcohol 9pm ymlaen dros y blynyddoedd ac ni all yr afu ymdopi â meintiau tebyg mwyach!

bottom of page