top of page

Dolenni Defnyddiol
 

Rwy'n gobeithio y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer dolenni pellach i'r wefan hon, mae croeso i chi oedi  e-bostiwch fi.

www.111.nhs.uk

www.businesscostsaver.co.uk/guide-for-veterans  (Canllaw Iechyd Meddwl, Tai ac Ariannol i Gyn-filwyr

www.cope-support.org (Cefnogaeth i ofalwyr pobl â sgitsoffrenia)

www.cqc.org.uk  (Comisiwn Ansawdd Gofal)

www.finty.com/resources/managing-money-pressures  ( Arian ac Iechyd Meddwl - Sgiliau Ariannol Ymarferol i Reoli Arian)

www.futurelearn.com/subjects/psychology-and-mental-health-courses (Cyrsiau seicoleg ac iechyd meddwl ar-lein o  Camden, Llundain)

www.gov.uk/mental-health-tribunal (Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl)

www.insurancewith.com/medical-conditions/mental-health-travel-insurance/depression-guide/

www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/contents (Deddf Iechyd Meddwl 1983)  

www.medicalxpress.com/news/2015-10-inflammation-brain-linked-schizophrenia.html (delwedd sgan PET o ymennydd sgitsoffrenig ac iach  

www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/schizophrenia

www.metanoia.org/suicide  (Peidiwch â chyflawni hunanladdiad, rydyn ni i gyd yn marw yn y diwedd beth bynnag!)  

www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/lgbtq-mental-health

www.mind.org.uk  (Meddwl)  

www.nhs.uk.

www.nice.org.uk/guidance/CG178  (Canllaw Sgitsoffrenia NICE)

www.nsfscot.org.uk  (Cymrodoriaeth Sgitsoffrenia Genedlaethol yr Alban)  

www.rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/schizophrenia (Coleg Brenhinol y Seiciatryddion)

www.rethink.org  (Ailfeddwl)

www.riftrefunds.co.uk/tax-refunds/uk-tax-refund-advice/tax-debt-and-mental-health

www.sane.org.uk/uploads/Schizophrenia.pdf  (SANE)
www.schizophrenia.com/family/Famous.html  (sgitsoffrenics enwog)

bottom of page